A digitális marketing startégiája (2)

CégbarátAz előző “A digitális marketing startégiája” című írásunk tartalmát tovább elemezve folytatjuk a téma ismertetését. Kezdjünk egy fontos témafelvetéssel:

A versenytársak megértése

És végül azt is fontos tudni, hogy kik célozzák még a mi potenciális vevőinket, milyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetve milyen marketing tartalmakkal. Érdemes ezeket alapos vizsgálatnak alávetni, annak meghatározása érdekében, hogy ezekből mi és hogyan hasznosítható a saját marketingünkben. A digitális marketing terében a versenytársak köre a szokásosnál bővebb, itt már nem csak a hasonló vagy helyettesítő termékeket értékesítőkkel folyik a verseny a fogyasztók pénzéért. Egyszerű példa erre, hogy internet felboríthatja a szokásos értékesítési csatornákat, a vevő kihagyhatja a közvetítőket és közvetlenül vásárol a gyártónak.

Ebben a közegben ugyanakkor a közönség figyelme is érték. Sőt, a fogyasztó ideje, összpontosítása és elkötelezettsége a legszűkebb erőforrás. Tehát versenytárs mindenki, aki digitális tartalmat jelenít meg, miközben csak a YouTube-ra percenként többszáz órányi tartalom kerül fel. https://everysecond.io/youtube

Digitális marketingstratégia

Ha az előző lépések során megfogalmazásra került az üzleti cél, van definiált marketingstratégia ennek elérése érdekében, akkor következhet a stratégia digitális dimenziójának kialakítása.

Ahogy korábban megfogalmazásra került a digitális marketing a teljes marketing szerves részét kell, hogy képezze összességében. A következőkben azonban digitális stratégia önállón kerül bemutatásra annak érdekében, hogy annak sajátosságai jobban kiemelhetőek legyenek.

A digitális marketing a hagyományos marketing elveire, illetve azok továbbgondolására épül, figyelembe véve azokat a lehetőségeket és kihívásokat, melyeket az új média teremt. Ennek a stratégiának interaktívnak és folyamatosan fejlődőnek kell lennie, mivel az internet gyakorlatilag azonnal visszacsatolást és adatot biztosít, digitális marketingeseknek folyamatosan optimalizálniuk kell az online tevékenységeiket. Ez a közeg nemcsak a kommunikációs lehetőségek széles tárházát jelenti, hanem azok teljesítésének korábban példa nélküli mérhetőségének lehetőségét.

A digitális azt jelenti, hogy korábbiaknál sokkal nagyobb mind a visszajelzések, mind a fogyasztói elköteleződés lehetősége, hangsúlyt kell tehát fektetni azokra a megoldásokra, melyekkel interaktív élményeket és nem statikus üzeneteket kap a vevő. A széles körű mérhetőség, rugalmasság és az adaptivitás egy valóban empirikus jellegű eszközzé teszi a digitális marketinget.

A stratégia alapjai

Az üzleti célokat szolgáló marketing stratégia alapköveinek lerakásához többféle klasszikus megoldás áll rendelkezésre. A következő modellek általánosan ismertek, így a következőkben csak a digitális média kapcsán jelentkező speciális szempontokat emeljük ki.

Porter öt erő elemzése

Az Öt Erő egy olyan elemzési eszköz, mellyel a verseny intenzitása és az adott piac vonzereje határozható meg. Az internet mint értékesítési és kommunikációs csatorna esetében nincsen belépési korlát, ugyanakkor hatalmas potenciállal rendelkezik. Ezen a piacon tehát gyakorlatilag végtelen számú versenytárs jelenhet meg. A tényleges versenytársak száma a szegmentálással szűkíthető, de a közönség figyelméért folytatott verseny éles lehet.

============

 Szolgáltatáscsomagjaink a hátrányos helyzetű kisvállalkozások a marketing világába történő bevezetését szolgálják, részükre testreszabott marketingfejlesztést, illetve médiaszolgáltatást biztosítunk.

—–
A sorozat a VELARI Nonprofit Kft. közreműködésével készült. A VELARI egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketing tevékenységének megsegítésére fókuszál. Programjainkról és tevékenységünkről további információkat a Szalakóta honlapon lehet találni.

CÉGBARÁT vállalkozásfejlesztési programunk megvalósítása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00301 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával jön létre.

A sorozat következő, vagy előző írásait a CÉGBARÁT kifejezésre keresve található meg! (A szerk. megjegyzése.)

Ajánlott oldalak:
Domain-név
Mélylink
Infoblog

(X)

A digitális marketing startégiája

CégbarátAz online jelenlétet ismertető sorozatunk e  témakörében azt a keretrendszert szeretnénk bemutatni, melynek segítségével a digitális felületek működési sajátosságainak is megfelelő stratégiai döntések megalapozott módon hozhatók meg.

A marketing stratégiáról általában

A marketing stratégia célja egy azonosított üzleti kihívás megoldása vagy egy adott üzleti cél elérése.  Egy stratégia csak akkor lehet eredményes, ha kellően megalapozott a releváns jelenlegi és várható elemeinek ismeretében, illetve, ha rendelkezik egy megfelelően kidolgozott és fókuszált célrendszerrel és ennek megfelelő eszköztárral.

A helyzetelemzés során négy szempontot kell vizsgálni:

  • a környezet
  • a vállalkozás
  • vevők
  • versenytársak

A környezet megismerése

Az üzleti környezet a külvilág, az a külső közeg, amelyben a vállalkozás működik. Minden cég, illetve tevékenység esetében meg kell határozni azt a specifikus környezetet, melyet a termék, szolgáltatás vagy technológia jellege alapján a jövőbeli tevékenységek szempontjából releváns lehet. Az elemzés szintje a tevékenység jellege alapján lehet lokális, országos vagy globális. A vizsgált területek jellemzően a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti, oktatási színtereket érintik.  Az angol szavak (political, economic, social, technological, legal, environmental, educational) kezdőbetűiből különböző csomagok állíthatók össze, annak függvényében, hogy mennyire szükséges a makrokörnyezet részletes elemzése (PEST, PESTLE, STEEPLE).

A vállalkozás vizsgálata

A szervezet vagy márka belső működési sajátosságainak megismerésére szintén sokféle elemzési technika létezik a klasszikus marketing eszköztárában.

A terméket vagy szolgáltatást előállító szervezet működési sajátosságai sem elhanyagolhatók, de marketing stratégia szempontjából alapvető a márka vizsgálata: mit képvisel, milyen fogyasztói előnyök és értékek kapcsolódnak hozzá, mi teszi egyedivé? Ez utóbbiból határozható meg az egyedi értékajánlat (unique selling point – USP), ami megkülönbözteti a termékeket. Végső soron ebben, illetve a párosított problémák megoldásában kell jobbnak lennie a márkának, mint a versenytárs.

Vevők megismerése

A vevők megértéséhez szükséges valamilyen piacismeret vagy piackutatás, illetve ezek rendszeres aktualizálása, amivel egyrészt pontosabban megismerhetők a vevői motivációk, elégedettség, illetve előre jelezhetők az ezekben jelentkező változások.

A vevők megértésében fontos a vásárlói döntés folyamatjellegének, illetve elemeinek megértése. Ez azt jelenti, hogy a vásárló döntések és lépések sorozatát teszi meg a végső döntés meghozatala előtt, vagyis a vásárlással vagy elutasítással kapcsolatos döntést megelőzően számos hatás éri. Ez nem újdonság, régóta ismert, hogy bármelyik állomásnál meghiúsulhat a vásárlás. A digitális színtér esetében azonban hatalmas előny, hogy az online viselkedés elemzésével feltérképezhető az emberek viselkedése, követhető hogy hogyan lesznek érdeklődőből vevők, illetve az elemzés tapasztalatai hasznosíthatók az offline csatornák elemzése során.

Az online vásárlási döntések sajátossága, hogy több platformon zajlanak és nem lineáris jellegűek. Vagyis több csatornát és eszközt is igénybe vesznek, illetve az egyes döntési szakaszokban más jellegű információt keresnek vagy megszakad és később indul újra a folyamat. Az online tevékenységek nyomonkövetésével differenciált üzenetek küldhetők (kezdetben szélesebb körű termékajánlás a korábbi vásárlás alapján, a későbbi – a vásárláshoz közelebbi – szakaszban pedig konkrét termék vagy árengedmény is kiajánlható)

 

Szolgáltatáscsomagjaink a hátrányos helyzetű kisvállalkozások a marketing világába történő bevezetését szolgálják, részükre testreszabott marketingfejlesztést, illetve médiaszolgáltatást biztosítunk.

—–
A sorozat a VELARI Nonprofit Kft. közreműködésével készült. A VELARI egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketing tevékenységének megsegítésére fókuszál. Programjainkról és tevékenységünkről további információkat a Szalakóta honlapon lehet találni.

CÉGBARÁT vállalkozásfejlesztési programunk megvalósítása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00301 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával jön létre.

A sorozat következő, vagy előző írásait a CÉGBARÁT kifejezésre keresve található meg! (A szerk. megjegyzése.)

Ajánlott oldalak:
Domain-név
Mélylink
Infoblog

(X)

Mi is a digitális marketing? (2)

CégbarátAz azonos témában megjelent előző írásunkat folytatjuk. A digitális marketing alapvető jelentősége két területen is megmutatkozik. Elsőként abban, hogy a közönség igen pontosan szegmentálható – akár helyszín vagy korábbi releváns tevékenységek szerint – ami lehetővé, illetve szükségessé teszi, hogy az érintetteknek szánt üzenetek személyes jellegűek és testreszabottak legyenek.

A kisméretű, specifikus fogyasztói csoportok és a figyelem töredezettsége azt jelenti, hogy a márkának képesnek kell lennie arra, hogy az online közönségét szegmentálja és az üzeneteit ennek megfelelően testreszabja. A szegmentálás az a folyamat, melynek során az általános közönséget különböző szempontok és jellemzők mentén kisebb és specifikusabb csoportokra bontják. Ezt követően lehetséges a márkával kapcsolatos igényeiknek megfelelően célzott, egyedi tartalmú megközelítésük. Például egy bank más üzenetet küld (mert más terméket is kínál) a magas jövedelemmel rendelkező magánszemélyeknek és mást a leendő vállalkozói ügyfeleknek. Vagy hasonló szegmentálás látható azokban az esetekben, ahol a gyártó a termékdifferenciálás mellett döntött.

A digitális megközelítés rengeteg információt, ezek alapján a felhasználók becélozhatóságát, illetve nagy adatbázisok létrehozására és kezelésére alkalmas adatbázistechnológia rendelkezésre állását is jelenti. A pontos szegmentáció révén a fogyasztók többféle, a saját igényeiknek és preferenciájuknak megfelelő csatornán keresztül érhetők el. A digitális csatornák mellett azonban nem hanyagolhatók el a hagyományos csatornák (TV, nyomtatott megjelenés), melyek a figyelemfelkeltés mellett egyre azt célt szolgálják, hogy a fogyasztót behívják valamelyik digitális csatornára, ahol már egy bővebb és sokkal interaktívabb márkaélménnyel kerülhetnek kapcsolatba. A kapcsolat létrejöttével és annak tartalmának elemzésével (például annak alapján, hogy mire regisztrált, milyen tartalmakat tekintett meg vagy milyen vásárlási előzményei vannak) akár nagy mértékben automatizált, de személyre szabott üzenetek küldhetők.

Másrészt abban, hogy ez a digitális közeg csaknem teljeskörűen mérhető, minden megjelenés és az azokkal kapcsolatos reakció. A fogyasztónak a digitális térben tett minden ideje és minden lépése (kattintása) adattá válik, tehát mérhetővé és elemezhetővé válik az egyes csatornák, eszközök vagy üzenetek eredményessége, melyek alapján további döntések hozhatók. Az eladók és hirdetők számára ennek nyilvánvaló előnyei vannak. A hagyományos média esetében nehezen meghatározható, hogy mi az, ami működik, illetve a hogyan és a miért is nyitott kérdés marad általában. A digitális keretrendszer lényege nem a technológia, hanem az általa létrehozott adattechnológia, mely képes arra, hogy csatornára, szegmensre vagy médiaelemre lebontva magyarázza a sikert vagy sikertelenséget. Az adatok elemzéséből nem csak az derül ki, hogy a fogyasztók konkrétan mit csináltak valamelyik online felületünkön, hanem lehetővé teszi a szándékaik, igényeik felmérését. És ha a „mit tettek” mellett a „miért” kérdésre is tudunk válaszolni, vagyis megértettük a fogyasztóinkat, akkor egy hatékonyabb marketinggel a vevői igények nyereségesebben lesznek kielégíthetők.

A digitalizált térben mind a média jellemzői, mind az emberek médiafogyasztási szokásai megváltoztak: sok aktív médiacsatornát, illetve rengeteg, nagymértékben specifikus felhasználó csoportot találhatunk. Ugyanakkor az emberek figyelme is megoszlik a különböző csatornák és eszközök között. A hagyományos médiafogyasztás csökkenő súlya mellett a közösségi média csatornái, illetve az ezekhez hozzáférést biztosító eszközök követelnek egyre több figyelmet. A nagy választék és a folyamatos „zaj”, illetve az idő szűkössége miatt az emberek megtanulták a számukra nem értékes üzeneteket figyelmen kívül hagyni. Az érdeklődés felkeltéséhez az ötletnek figyelemfelkeltőnek kell lennie és meg kell találni azt a csoportot (fülkét), mely kellő mértékben érdeklődik a termék iránt és hajlandó a szűkös figyelem-keretéből erre is áldozni. Ők pedig ezt akkor terjeszteni fogják a saját kapcsolati hálózatukon belül. Ez pedig egy másik fontos ismérvhez vezet, ahhoz, hogy maguk az emberek is médiacsatornák. Hiszen mindenki létrehoz, kommentál, megoszt olyan dolgokat, melyek őt, vagy várhatóan az ismerőseit és követőit érdekli. Ezek már megszemélyesített digitális üzenetek, hiszen olyan embereken keresztül jutnak el hozzánk, akik figyelnek ránk, vagy akikre mi akarunk figyelni. Az ilyen referenciaszemélyek tehát egy igen erős információs rendszert képviselnek.

 

Szolgáltatáscsomagjaink a hátrányos helyzetű kisvállalkozások a marketing világába történő bevezetését szolgálják, részükre testreszabott marketingfejlesztést, illetve médiaszolgáltatást biztosítunk.

—–
A sorozat a VELARI Nonprofit Kft. közreműködésével készült. A VELARI egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketing tevékenységének megsegítésére fókuszál. Programjainkról és tevékenységünkről további információkat a Szalakóta honlapon lehet találni.

CÉGBARÁT vállalkozásfejlesztési programunk megvalósítása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00301 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával jön létre.

A sorozat következő, vagy előző írásait a CÉGBARÁT kifejezésre keresve található meg! (A szerk. megjegyzése.)

Ajánlott oldalak:
Domain-név
Mélylink
Infoblog

(X)

Mi is a digitális marketing?

CégbarátNapjainkban egyetlen marketingstratégia sem lehet teljes digitális stratégia és megjelenés hiányában.  A „digitális” azt jelenti, hogy egyes konkrét eszközökön túl, egy újfajta értékcserében kell gondolkodni, egy olyan gazdasági ökoszisztémában, melyben a figyelem a fizetőeszköz

A digitális jelző azt jelenti, hogy minden érintett média esetében létezik egy, a részvételt lehetővé tevő réteg, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját maguk válasszanak élményeket, a cégek számára pedig azt, hogy egy hidat építsenek, visszacsatolást szerezzenek, üzeneteiket pontosítsák, illetve kapcsolatrendszereket gyűjtsenek. Más szóval a digitális a felhasználók számára egy újfajta tartalomfelfedezési mód, az értékesítéssel foglalkozók számára pedig a vevőkkel való újfajta kapcsolódási lehetőség. Ez tehát nem néhány marketingcsatornát jelent, a digitális egy újfajta gondolkodásmód azzal kapcsolatban, hogy az emberek hogyan lépnek kapcsolatba az új médiával, egymással és a körülöttük lévő világgal. A digitális keretrendszer lehetővé teszi a hasznos és mérhető módon teszi lehetővé közönség szegmentálását és az üzenetek testreszabását. Az információk rendelkezésre állása, a részvétellel kapcsolatos belső vágy és a felhasználóbarát technológiák újraírták a játékszabályokat: az emberek már nem passzív fogyasztók, hanem teljesjogú tartalomkészítők, szerkesztők és kommentelők, illetve a beszélgetés több irányú és általában nem a márkák kezdeményezik vagy irányítják.

A digitális marketing esetében is a klasszikus marketingre megfogalmazott célokról és eszközökről beszélhetünk. A marketing az a szervezőerő, mely folyamatos kapcsolatot tart a vevőkkel, felméri és megérti igényeiket, ennek megfelelő termékeket fejleszt és a szervezeti célokat megjelenítő kommunikációs programot készít. A hagyományos és a digitális marketing egy és ugyanaz. Végső soron a marketing minden típusa a vevők megtartásáról és a jövőbeli értékesítés erősítéséről szól.

Ha a (hagyományos) marketing a kereslet létrehozásáról és kielégítéséről szól, akkor a digitális marketing arról szól, hogy ezt a folyamatot az internet ereje segíti innovatív megoldásokkal. Az internet az interakciókról szól, a tranzakciókban értékek cserélnek gazdát. A cégek az interneten keresztül a vevők ideje, figyelme és érdeklődése formájában kapnak értéket, a fogyasztók számára pedig a szórakoztatás, tájékoztatás és hasznosság jelent értéket. A kölcsönösség fontos elem, vagyis ez mindkét fél számára előnyös.

Az internet valóban megváltoztatta a dolgok eladásának módját. Ugyanakkor ez nem egy új marketing csatorna, sokkal inkább a vevők egymással és márkákkal fennálló kapcsolatának új paradigmája. Gyakorlatilag az értékesítés teljes eladói és vevői folyamata az interneten zajlik. Pontosabban az interneten is. A tradicionális csatornák valójában nem váltak idejétmúlttá, de a hagyományos és a digitális csatornáknak integráltan kell együttműködniük, hiszen a fogyasztók is használják mindkettőt. A marketing alapelvei nem változtak, de az új környezetre ezek alapján új szabályok és eszközök szükségesek, illetve lehetségesek.

A digitális csatornák lehetővé teszik a vevőkkel történő kapcsolatfelvételt és egy tartós kapcsolat kialakítását, illetve az összekapcsolódott, interaktív hálózat használatával segíti a fogyasztói igények azonosítását vagy megteremtését. A kapcsolat lehetővé teszi értékek, fizetőeszközök cseréjét, de ennél fontosabb, hogy lehetővé teszi, hogy a figyelemből érték teremtődjön. A digitális marketing tehát az un. figyelem-gazdaság központi eleme.

Szolgáltatáscsomagjaink a hátrányos helyzetű kisvállalkozások a marketing világába történő bevezetését szolgálják, részükre testreszabott marketingfejlesztést, illetve médiaszolgáltatást biztosítunk.

—–
A sorozat a VELARI Nonprofit Kft. közreműködésével készült. A VELARI egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketing tevékenységének megsegítésére fókuszál. Programjainkról és tevékenységünkről további információkat a Szalakóta honlapon lehet találni.

CÉGBARÁT vállalkozásfejlesztési programunk megvalósítása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00301 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával jön létre.

A sorozat következő, vagy előző írásait a CÉGBARÁT kifejezésre keresve található meg! (A szerk. megjegyzése.)

Ajánlott oldalak:
Domain-név
Mélylink
Infoblog

(X)